Isteren er en innsjø som ligger nord i Engerdal kommune i Hedmark fylke.

Den er meget næringsrik med et stort artsmangfold. Den er blitt en mer og mer populær sjø for sportsfiskere, og sjansene for god fangst er absolutt tilstede.

Isteren har gjennom de senere år pekt seg ut som en av de aller beste sjøer i Øst-Norge for fiskere som med velutstyrte båter kommer langveis fra hvert år.

  

Sommeren 2006 ble det tatt en ørret som veide 9,210 kg med stang fra båt.

Av fiskearter inneholder sjøen; ørret, sik, gjedde, abbor, harr, lake og dvergsik, lokalt kalt Istersild.

Det meste av Engerdal kommune er Statsallmenning.

Isteren er derimot ikke et almenningsvann; Engerdal fjellstyre ble i Høyesterett i 1973 fradømt retten til å selge fiskekort i Isteren.

Fiskerettighetene er delt på 45 rettighetshavere, som er organisert i

et sameie som nå selger fiskekort på sjøen fra ulike utsalgsteder rundt sjøen.

Rundt sjøen er det to fiskevoller, flere gamle setrer og noen enkeltstående fiskebuer og hytter.
I nord renner elva Sømåa ut i Isteren, den er også hovedelva der ørreten går opp om høsten for å gyte. Det er en idyllisk elv med et rikt fugleliv, spesielt om våren. Her kan en observere mange sjeldne arter på trekk. På vei ned elva har mange observert både bever, elg og rein. Blant annet hekker fiskeørn i område her.Langs med Sømåa kan en fortsatt se rester etter fordums tid med gamle

utløer der gårdbrukerene oppbevarte høy som de slo langs med elva til dyrefor. 

I sør renner elva Gløta fra Femund og ned i Isteren. Gløta går stort sett i stryk med noen loner innimellom. Den er attraktiv for sportsfiskere.

Den nedre del av Sømåa og Isteren er et eldorado for kanopadlere.

 

Isteren er spesiell med sine viker, fjorder, holmer, grunner og skjær.Dette gjør at den er ideell å padle på for her er det skjul i viker og bak holmer hvis det skulle blåse opp raskt. Vinden er sjelden et problem på Isteren, i motsetning til Femund.

Både Sømåa og Isteren har vedtatt maksfart for motorbåter, med 10 knop i elva og 20 i sjøen, og maks 40 HK motor.

 

Mye av den nordre delen av Isteren ligger nå innenfor Bjørnberga og Isteren naturreservat. Området mellom Femunden og Isteren ligger i hovedsak innenfor dette reservatet. Her er det derfor spesielle krav til ferdsel, noe tilreisende bør sette seg inn i. Naturreservat er den strengeste verneformen vi har i Norge i dag. På grunn av generasjoners opptreden i dette området, var det fortsatt mye igjen å verne i dette naturskjønne området, derfor ble denne perlen vernet i 2005.

Bjørneberga, som er området mellom Isteren og Femund, er vinterbeiteområde for rein fra Elgå reinbeitedistrikt.

Noen reinsdyr, derav noen store bukker er ofte å se bortunder Bjørneberga

 

  

 

Noen fakta om Isteren hentet fra NVE:

 

 

 

 

Isteren
BeliggenhetEngerdal(Hedmark)
Areal28,97 km²
Høyde645 m
Omkrets90,86 km
Dybde45 m
Geo. koord.62°01′04″ N
UTM-koord.32V 644996 6879254
KildeNVE