LightWEB
Startpage

Informasjon    Fiske    Historie    Kanopadling    Båtslipper    Besøksrapport    Til Forum    Kontakt oss

LightWeb

                                             BÅTSLIPPER 


 

NORD I SJØEN

Mange har tidligere opplevd det som vanskelig å finne tilrettelagte plasser for å sette ut båten rundt

Isteren. Dette har det nå skjedd endringer med.

 

 

Klikk på bildet for å se mer.

En privat båtslipp i nord ved Sømånøstra er nesten ferdig utbygd, den ble tatt i bruk 07.07.07.

Slippen kan brukes til utsetting av både store båter og snekker som krever større dyp for utsetting.

Slippen har ei betongsåle på 8-10 m under vann, avhengig av vannstand, og med dybde på nær 1,5 m lengst ut.  

Her er det også tilrettelagt for god plass til parkering

av bil og henger.

For ukjente er det meningen å legge ut et kart hvor

POI-filer til slippen kan lastes direkte ned og over til din

GPS slik at du lett finner fram til slippen.

Likeså er det håp om at det på sikt legges ut ei kjørerute

på kartet der du kan loses ut Sømåa etter at du har lasta ned denne fra sida. Likeså farlige stener i sjøen vil bli lagt ut koordinater til slik at disse kan unngås.

   

Båtslippen er kommet i stand etter privat

initiativ fra noen nøstereiere i området, og driftes derfor av ei egen forening hvor mange etterhvert har gått inn som andelseiere. For de som ikke er andelseiere vil det bli satt opp ei egen kasse hvor en foreløpig frivillig kontingent for bruken av både slippen og parkeringsplassen bes om å bli betalt.

Ønsker du å bli andelseier og få gratis tilgang til både slippen og parkering, er et eget skjema utviklet for innsending.

Se innmeldingskjemaet her

 

 

SØR I SJØEN

I Tømmervika lengst sør i sjøen er en ny båtslipp under utbygging. Tømmervika ligger ca 1 km fra Isterfossen i retning Drevsjø, der sjøen går nesten inntil veien. De naturlige forhold er også av en slik karakter at det har vært mulig å sette ut båt der tidligere.

Det anbefales at denne båtslippen benyttes av de som skal fiske sør i sjøen framfor den ved Sømånøstra.

Dette for å dempe båttraffikken på elva Sømåa.

 

                               

    

Odd Sømåen

Adresse: N-2448 Sømådalen 
Telefon: +47 62459935 
Mobil: +47 909 884 91
Webside: www.isteren.no
E-post: osomaen@bbnett.no
 
Tilbakemeldinger

Facebook

Vær


Kart             

© LightWeb