UTLEIEKALENDER FOR RØNNINGEN 2011

 
                  På kalenderen under kan du selv se når vi har forhåndsbestillinger på hver enkelt hytte.
                       En måned slettes når neste begynner for å holde bedre oversikt for kunden.

                       Klikk på hyttenavnet så ser du hytta du er ute etter.
                  Sida vil bli forsøkt oppdatert fortløpende     

Måned/Dato Litjhytta Hovdhytta Åkerhytta Kløverhytta Søhytta Enghytta Lihytta Fosshytta
FEBRUAR
Tirsdag  1.
               
Onsdag  2                
Torsdag 3 OPPTATT              
Fredag  4 OPPTATT   OPPTATT     OPPTATT OPPTATT  
Lørdag  5 OPPTATT   OPPTATT     OPPTATT OPPTATT  
Søndag 6                
Mandag 7                
Tirsdag  8                
Onsdag  9                
Torsdag 10                
Fredag  11                
Lørdag  12                
Søndag 13                
Mandag 14                
Tirsdag  15                
Onsdag  16
Torsdag 17                
Fredag   18
Lørdag  19
Søndag 20
Mandag 21
Tirsdag 22
Onsdag 23
Torsdag24
OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT
Fredag  25 OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT
Lørdag  26 OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT
Søndag 27
Mandag 28
MARS
Tirsdag  1
Onsdag  2                
Torsdag 3                
Fredag  4                
Lørdag  5                
Søndag 6                
Mandag 7                
Tirsdag  8                
Onsdag 9
Torsdag 10
Fredag 11 OPPTATT
Lørdag 12 OPPTATT
Søndag 13
Mandag 14                
Tirsdag 15                
Onsdag 16                
Torsdag 17                
Fredag  18                
Lørdag  19                
Søndag 20                
Mandag 21                
Tirsdag 22                
Onsdag 23                
Torsdag 24                
Fredag  25   OPPTATT            
Lørdag  26   OPPTATT            
Søndag 27                
Mandag 28                
Tirsdag 29                
Onsdag 30                
Torsdag 31 OPPTATT OPPTATT     OPPTATT OPPTATT    
APRIL
Fredag  1
OPPTATT OPPTATT   OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT
Lørdag  2 OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT
Søndag 3
Mandag 4                
Tirsdag 5
Onsdag 6                
Torsdag 7
Fredag  8
Lørdag  9
Søndag 10
Mandag 11
Tirsdag 12
Onsdag 13
Torsdag 14
Fredag 15
Lørdag 16
Søndag 17
Palmesøndag
OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT
Mandag 18 OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT
Tirsdag 19 OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT
Onsdag 20   OPPTATT   OPPTATT OPPTATT OPPTATT   OPPTATT
Torsdag 21
Skjærtorsdag
OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT
Fredag  22
Langfredag
OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT
Lørdag  23
Påskelørdag
OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT
Søndag 24
1. påskedag
OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT OPPTATT
Mandag 25
2. påskedag
Tirsdag 26
Onsdag 27
Torsdag 28
Fredag  29
Lørdag  30
MAI
Søndag  1
               
Mandag  2
Tirsdag  3                
Onsdag  4
Torsdag 5
Fredag  6
Lørdag  7
Søndag 8                
Mandag 9
Tirsdag 10
Onsdag 11
Torsdag 12
Fredag  13
Lørdag  14
Søndag 15                
Madag  16
Tirsdag 17
Norges nasjonaldag
               
Onsdag 18                
Torsdag 19                
Fredag  20                
Lørdag 21
Søndag 22                
Mandag 23                
Tirsdag  24
Onsdag  25
Torsdag 26
Fredag  27
Lørdag  28
Søndag 29
Mandag 30                
Tirsdag  31
JUNI
Onsdag  1
               
Torsdag 2
Kristi Himmelfartsdag
Fredag  3
Lørdag  4
Søndag 5                
Mandag 6
Tirsdag 7
Onsdag 8
Torsdag 9
Fredag  10
Lørdag  11
Søndag 12
1. pinsedag
 
Mandag 13
2. pinsedag
Tirsdag 14                
Onsdag 15
Torsdag 16
Fredag 17
Lørdag 18
Søndag 19
Mandag 20
Tirsdag 21
Onsdag 22
Torsdag 23
Fredag  24
Lørdag  25 OPPTATT
Søndag 26 OPPTATT OPPTATT            
Mandag 27 OPPTATT OPPTATT OPPTATT
Tirsdag 28 OPPTATT OPPTATT OPPTATT
Onsdag 29 OPPTATT OPPTATT OPPTATT
Torsdag 30 OPPTATT OPPTATT   OPPTATT        
JULI
Fredag  1 
OPPTATT OPPTATT   OPPTATT        
Lørdag  2 OPPTATT OPPTATT
Søndag 3                
Mandag 4