NYE SKUDDPREMIESATSER FOR 2010


 

Fra og med 2010 er det innført ny ordning og nye satser
for skuddpremier i Engerdal.
I Sømådalen er det vi på Rønningen som er mottak for vilt
som det utbetales skuddpremier på.
  
De største endringene er at Engerdal har blitt med på et
stort reveprosjekt som HJFF har dratt i gang.
Det betinger at alle mottak må ha frysekapasitet, da all
rev skal fryses ned for innsendelse, først til flåing i Trysil,
deretter for videre undersøkelse på veterinærinstituttet.
 
For at du skal få full skuddpremie på reven må du fylle i et
skjema for dette som du får på mottaket, vi er behjelpelig med utfyllingen hvis det er ønskelig.
Hver rev merkes før innfrysing med et nummer, og det fylles i et skjema for hver rev som oppbevares
på mottaket inntil reven hentes. For at flest mulig skal benytte seg av den nye ordningen er det
slik at du kun får utbetalt Kr. 100 kontant pr. rev ved levering, og på skjemaet fylles det i ditt
kontonummer der du vil bli godskrevet med de siste Kr. 300 fra HJFF etter at reven er hentet.
En ber innstendig om at rev leveres senest 3 dager etter felling på vinterstid, og etter en dag ellers.
Du vil bli tildelt et såkalt revepass når du kommer med første reven, passet er gratis.
For øvrige arter utbetales det full skuddpremie ved levering til mottaket.

  
Mange har allerede kommet med spørsmål omkring den nye ordningen.
Ønsker du f.eks. å flå reven og beholde skinnet sjøl er det helt OK, du leverer da kun skrotten
til mottaket og får det samme som ellers. Skinnet må medbringes for kontroll og klipping av klør.

Ta kontakt med oss for flere spørsmål omkring reveprosjektet da det er mange ting som ikke står direkte
nedskrevet, men som vi trolig har svarene på.

For utenbygds som vil jakte jaktbart rovvilt skal det skrives ut
et gratis rovviltkort før jaktstart. Ta kontakt med Engerdal Fjellstyre
på tlf. 62459177 eller med oss så ordner vi det.
  

Liste over hvilke arter det skal utbetales skuddpremier på
finner du ved å klikke her
Skjemaet som skal følge hver rev kan du se, eventuellt skrive
ut og kanskje ha det ferdig utfyllt med dine personalia når
reven leveres, se det her 
   
Da er det bare å håpe at så mange som mulig støtter opp
og er med på å minimalisere predatorene i kommende år!

 

Husk jakttidene og ny jegeravgift fra 1. april!

                     SKITT JAKT!